LogTrade

BYGGD FÖR ATT VARA INBYGGD

Är transporter viktiga för ditt företag? Är du mån om att allt från bokning till uppföljning sker så smidigt och effektivt som möjligt? Använder företaget någon typ av affärssystem? I så fall har vi lösningen.

LogTrade 2.0 är marknadens modernaste molnsystem för transportadministration. Du kan enkelt välja, beställa, spåra, överblicka och analysera transporter – elektroniskt och i realtid.

Det som skiljer LogTrade 2.0 från konkurrenterna är att vår lösning är inbyggd i affärssystemet. På så sätt slipper du hantera två produkter. Samtidigt sparar företaget tid och pengar.

LogTrade 2.0 har stöd för fler än 1 200 transportörer i Norden. Och det är enkelt för ditt företag att lägga in egna samarbetspartners. En annan fördel är att systemet passar alla transportbehov – från en handfull till tusentals sändningar per
dag.

VAD ÄR LOGTRADE CONNECT?

LogTrade Connect är en tilläggsmodul till Microsoft Dynamics AX som gör det möjligt att sköta all transportadministration direkt i Dynamics AX.

Att sköta transportadministrationen direkt i affärssystemet är ett mycket effektivt sätt att hantera sina transporter samtidigt som kvaliteten ökar i leveranserna.

Från Dynamics AX kan ni sköta funktioner som fraktbokning, kostnadskontroll, returhantering, godsspårning mm.

LogTrade Connect stödjer många olika dokumenttyper och adresskällor i Dynamics AX och har många möjligheter till standardvärden och avancerade regler för att få ett väldigt effektivt arbetsflöde med så få manuella moment som möjligt.